UAB „VetMarket“ pradeda naują etapą Lietuvos galvijininkystės sektoriuje

UAB „Vetmarket“ Mobilios tyrimų laboratorijos projektas žymi naujo etapo Lietuvos galvijininkystės sektoriuje pradžią ir kartu yra svarbus strateginis žingsnis įmonės veikloje. Projektas pradėtas atsižvelgiant į įmonės veiklos filosofiją – atsakingą požiūrį į verslą, partnerystę ir dalinimąsi patirtimi.

Galvijininkystė Lietuvoje sparčiai modernėja, todėl smarkiai keičiasi ir požiūris į ūkių valdymą. Ūkiui, kaip ir verslui, keliami tie patys reikalavimai: efektyvumas, investicijų grąža, greita reakcija į problemų sprendimą, finansinių ir kitų resursų optimalus išnaudojimas.

UAB „Vetmarket“ dirbančių ir ilgametę patirtį turinčių specialistų nuomone, dabartiniai ūkiai – tai pieno, mėsos gamybos įmonės, siekiančios maksimalių gamybinių rezultatų, bet tuo pačiu metu saugantys gyvulius bei investuojantys į jų gerovę. Globalios tendencijos kaip ūkių stambėjimas,  gyvūnų gerovės, biosaugos priemonių taikymas, o tuo pačiu  ir antibiotikų naudojimo mažinimas taip pat daro didelį poveikį ūkių valdymui.

Lietuvos galvijininkystės raida paskatino UAB „Vetmarket“ naujo projekto – „VM Mobilios tyrimų laboratorijos“ – atsiradimą rinkoje. Šis projektas simbolizuoja svarbius sektoriaus pokyčius ir naują požiūrį į ūkininkavimą.

„VM Mobili tyrimų laboratorija“ atliepia visus šiuolaikinės galvijininkystės sektoriaus poreikius: reagavimo į iškvietimus greitis, profesionali veterinarijos gydytojų komanda, išsami tyrimų duomenų analizė, ataskaitos bei kartu su jomis sekančios rekomendacijos, už kurių tikslumą ir efektyvumą mūsų laboratorijos specialistai prisiima atsakomybę.

„VM Mobili tyrimų laboratorija“ yra aprūpinta pažangiausia veterinarinių tyrimų įranga, tad yra patikimas partneris visiems veterinarinio sektoriaus dalyviams: žemės ūkio bendrovėms, didžiųjų ūkių specialistams, smulkiems ūkiams bei rajonų veterinarijos gydytojams, kuriems ši UAB „Vetmarket“ sukurta priemonė taps operatyvia ir lengvai pasiekiama pagalba, „atnešančia“ naujausias žinias (know-how) specialistams.

Mobili tyrimų laboratorija kuria pridėtinę vertę žemės ūkio verslui: įvertinama esama ūkio situacija, detaliai išanalizuojamos problemos, nustatoma tiksli diagnozė. Visa tai leidžia greičiau priimti sprendimus gyvulių sveikatingumo klausimais: laikymo, šėrimo, optimalaus vaistų naudojimo, biosaugos ir higienos. Greitesni sprendimai lemia veiklos efektyvumą ir kartu ekonominę naudą bei investicijų grąžą.

„VM Mobilios tyrimų laboratorijos“ veiklos ir tyrimų sritis labai plati, joje sumontuota įranga atliekami įvairūs galvijų kraujo rodiklių, pašarų kokybės, pašarų virškinamumo, didžiojo prieskrandžio mikrofloros, parazitologiniai, ultragarso, imuninio stovio vertinimo ir kiti tyrimai. Laboratorija turi pažangiausią įrangą, skirtą paimti mėginius, juos paruošti tyrimams ir išanalizuoti čia pat, ūkyje, tam, kad būtų išvengta paklaidų mėginių ėmimo, transportavimo ir saugojimo metu.

„VM Mobilios tyrimų laboratorijos“ vizito metu žemės ūkio sektoriaus atsakingiems asmenims pateikiami atsakymai į iškilusius klausimus ir konkretūs, tyrimais paremti sprendimai. Pakartotinių vizitų metu vertinamas priimtų sprendimų efektyvumas ir pokyčio tendencijos, esant reikalui daromos atitinkamos korekcijos.

„VM Mobilios tyrimų laboratorijos“ tyrimų ir pajėgumų spektras plečiamas prisitaikant prie rinkos poreikių.