UAB “Vetmarket” papildė LVFA narių gretas

Vasario 28d. įvyko Lietuvos Veterinarijos Farmacijos Asociacijos (LVFA) XVI ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas. Jo metu vyko ir naujų narių priėmimas bei rinkimai į prezidento, valdybos, garbės teismo ir revizijos komisijas.

Šįmet UAB “Vetmarket” ir trys jos darbuotojai tapo Lietuvos Veterinarijos Farmacijos asociacijos nariais. Įmonės vadovas Andrius Jucius tapo valdybos nariu, o Veterinarinės farmacijos vadovas Saulius Januškaitis atsiėme įmonės narystę asociacijoje patvirtinantį sertifikatą. Smulkių gyvūnų skyriaus vadovė Eglė Razulienė prisijungė prie garbės teismo narių.

UAB “Vetmarket” ir LVFA glaudžiai bendradarbiauja ne vienerius metus: rengia seminarus ir vykdo projektus, orientuotus į veterinarijos farmacijos srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir žinias.