Mobili tyrimų laboratorija

• Biocheminis kraujo tyrimas

• Morfologinis kraujo tyrimas

• Serologiniai tyrimai – užkrečiamųjų ligų sukėjų nustatymas

• Pašarų mėginio paėmimas ir ištyrimas. Galimybė paimti mėginį iš neatidarytos siloso tranšėjos.

• Mineralų ir mikroelementų nustatymas pašaruose

• TMR frakcijų tyrimas

• Kombinuotojo pašaro frakcijų tyrimas (sietų metodu)

• Ląstelienos virškinamumo įvertinimas

• Mikotoksinų nustatymas pašaruose

• Ankstyvas veršingumo nustatymas ir reprodukcinių sutrikimų diagnostika (rektiniu, ultragarso tyrimo metodais)

• Endo ir ekto parazitų nustatymas mikroskopijos metodu

• Pieno rodiklių nustatymas (baltymai, riebalai, laktozė, urėja, SLS)

• Bendro bakterijų skaičiaus nustatymas pieno mėginyje

• Inhibitorinių medžiagų nustatymas Delvo testu

• Antibiotikų identifikavimas piene ROSA metodu

• Karvių veršingumo tyrimas iš pieno IDEXX Milk Pregnancy testu

• Mastito sukėlėjų nustatymas piene mėginyje bakteriologiniu metodu, PGR metodu

• Mastito sukėlėjų nustatymas ir antibiotikų rezistentiškumo tyrimai (6-12 diskų)

Unikalus atliekamas tyrimas – didžiojo prieskrandžio turinio paėmimas ir kokybinis vertinimas 

• Galvijo klinikinė apžiūra

• Veršelių ankstyvojo viduriavimo sukėlėjų nustatymas ekspres metodu

• Pirmųjų krekenų sugirdymo technologijos ir efektyvumo įvertinimas: imunoglobulinų lygmens nustatymas kraujo serume ir krekenyse

• Mastito klinikinis tyrimas

• Šėrimo racionų analizė, sudarymas, koregavimas

• Rekomendacijų pagal atliktus tyrimus paruošimas ir pateikimas.

• Ūkio konsultavimas zootechniniais ir veterinarijos klausimais

Lankstukas Mobili tyrimu laboratorija

Tel. +370 65809116

El.paštas:  laboratorija@vetmarket.lt