GROWLINE

Profesionalūs, aktyvūs ir entuziastingi žmonės, pasitelkę savo žinias, patirtis ir tarptautinius ryšius, nuolat konsultuodami Lietuvos ūkius, sukūrėme efektyvaus ūkininkavimo būdą – GrowLine.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Komanda.jpg

GrowLine tai ūkininkavimo samprata, kuri ūkiuose veikia kaip aktyvi veterinarinių/zootechninių procesų išorinės stebėsenos ir kontrolės sistema – profesionalus „antrų akių principas“.

Ši samprata sujungia ekspertų konsultacijas, laboratoriniais tyrimais paremtas rekomendacijas ir veterinarines paslaugas.

Atlikus ūkio procesų auditą, individualiai ūkiui yra pritaikomos: šėrimo schemos, ligų prevencijos ir gydymo protokolai, užtikrinamas reikiamų produktų asortimentas ir jų tiekimas, vykdomi aktyvus darbuotojų apmokymai ir garantuojamas tolimesnis veiksmų sekimas tikslui pasiekti. Individualiai ūkiui, maksimaliai integruojant jo turimas technologijas, yra sukuriama ir pritaikoma nuosekli, realių veiksmų grandinė.

Propaguojant GrowLine ūkininkavimo sampratą, mes galime įvertinti ūkio procesų visumą. Būtent visapusiškas situacijos matymas leidžia mums tikslingai parinkti ir įdiegti naujus inovatyvius produktus bei technologijas ir taip padėti ūkininkams efektyvinti savo veiklą. „Antrų akių principas“ tai tvarios partnerystės modelis, kuris kartu su mūsų klientais -ūkininkais – skatina aktyvų, mokslu ir abipusiu tobulėjimu pagrįstą bendradarbiavimą. Esame gyvulininkystės specialistai ir veterinarijos gydytojai, mums svarbus atsakingas požiūris į gyvūnų auginimą, jų gerovę, ligų prevenciją ir racionalų medikamentų panaudojimą.